soh logo
ad image
 人間富貴似朝露,上天眷顧清廉家。(圖片來源:清明上河圖局部)
人間富貴似朝露,上天眷顧清廉家。(圖片來源:清明上河圖局部)

人算不如天算 兩女被調包嫁人 哪知命運天上地下

【希望之聲2020年5月3日】(編輯:林靜心)醒世恆言》中記載的故事,都是告訴人們如何做人才能幸福的道理。

話說浙江衢州府,有一戶人家姓王名奉,哥哥姓王名春。弟兄各生一女,王春的女兒名喚瓊英,王奉的叫做瓊真。瓊英許配本郡一個富家潘百萬之子潘華 ,瓊真許配本郡蕭別駕之子蕭雅;都是自小聘定的。瓊英方年十歲,母親先喪,父親繼歿。那王春臨終之時,將女兒瓊英託與其弟,囑咐道:“我並無子嗣,只有此女,你把她做嫡女看待。待其長成,好好嫁去潘家。你嫂嫂所遺房奩衣飾之類,盡數與之。有潘家原聘財禮置下莊田,就把與她做脂粉之費。莫負吾言!”囑罷,氣絕。殯葬事畢,王奉將侄女瓊英接回家中,與女兒瓊真作伴。

忽一年元旦,潘華和蕭雅不約而同到王奉家來拜年。那潘華生得粉臉朱脣,如美女一般,人都稱玉孩童。蕭雅一臉麻子,眼齒好似飛天夜叉模樣。一美一醜,相形起來,那標緻的越覺美玉增輝,那醜陋的越覺泥塗無色。況且潘華衣服炫麗,有心賣富,脫一通換一通。那蕭雅是老實人家,不以穿着爲事。常言道:“佛是金裝,人是衣裝。”世人眼孔淺的多,只有皮相,沒有骨相。王家的男女老少,哪一個不欣羨潘小官人美貌;比那蕭雅暗暗地顛脣簸嘴,批點那飛天夜叉之醜。王奉自己也看不過,心裏很不好受。

突然一日,蕭別駕卒於任所,蕭雅奔喪,扶柩而回。他雖是個世家,累代清官,家無餘積,自別駕死後,日漸消索。人間富貴似朝露,上天眷顧清廉家。一時遇難勤努力,後來成功光耀門庭是後話。

潘百萬是個暴富,家事日盛一日。王奉忽起一個不良之心,想道:“蕭家甚窮,女婿又醜;潘家又富,女婿又標緻。何不把瓊英、瓊真暗地兌轉,誰人知道?也不教親生女兒在窮漢家受苦。”主意已定,到臨嫁之時,將瓊真充做侄女,嫁與潘家,哥哥所遺衣飾莊田之類,都給她去。卻將瓊英反爲己女,嫁與那飛天夜叉爲配,自己薄薄備些嫁妝嫁送。瓊英但靠叔叔做主,有怒而不敢言。

誰知嫁後,那潘華自恃家富,不習詩書,不務生理,專以賭博爲事。其父親累訓不從,氣憤而亡。潘華越無顧忌,每日逐漸與無賴小人,酒食遊戲。不上十年,把百萬家資敗得罄盡,寸土俱無。丈人王奉屢次賙濟給他,如炭中沃雪,全然不濟。最末迫於凍餓,瞞著丈人,要領老婆去投靠人家爲奴。王奉聞知此信,將女兒瓊真接回家中養老,不許女婿上門。潘華流落他鄉,不知下落。

那蕭雅勤苦攻書,後來一舉成名,直做到尚書地位;瓊英封一品夫人。 

有詩爲證:目前貧富非爲準,久後窮通未可知;顛倒任君瞞昧做,鬼神昭監定無私。

王奉嫁女只顧眼前,不思日後,只要損人利己。豈知人有百算,天只有一算。你心下想得滑碌碌的一條路,天未必隨你走哩,還是平日行善爲高。 

責任編輯:楊述之